Verdura ecològica de producció pròpia al Mas Galceran de Sant Miquel de Fluvià, Alt Empordà

AGRICULTURA ECOLÒGICA
TORNA A ...
Botiga 
Notícies 
Qui som? 
On som? 
Estació meteorològica 
Des del nostre punt de vista va ser molt interessant decidir-nos a cultivar dins les normes de la producció agrària ecològica. Les últimes dècades han sigut nefastes pel que fa a la conservació de la biodiversitat, entre d'altres coses, per l'ús indiscriminat d'adobs i fitosanitaris químics i d'herbicides. La producció ecològica es basa en aports d'adobs orgànics i fitosanitaris naturals, a més d'incorporar mesures preventives per evitar plagues i malalties. Un dels aspectes clau dels cultius ecològics és veure la finca i els seus entorns com un tot, on el conreu i els hàbitats de l'entorn (marges, boscos, rius, recs...) es complementen.
Paral·lelament, considerem tant o més important que la producció ecològica, el fet que sigui de consum local. Entenem que si no és així, ja perd bona part del sentit.
Per aquests motius vam decidir registrar-nos al Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE), que és l'òrgan que es dedica a certificar els cultius ecològics a Catalunya. Segons les seves normes, es necessiten 3 anys per a tenir la certificació completa. A la primavera vinent, nosaltres ja tindrem el segell conforme el nostre és un producte en transformació a la PAE, i a la primavera del 2013 ja haurem culminat la certificació.
A continuació us deixem els 10 punts que sempre s'esmenten per definir la PAE:

10 raons per a consumir productes ecològics                                                                                                                          

  1. Perquè són saborosos: les fruites i les hortalisses creixen al seu ritme natural, cosa que es tradueix en una menor acumulació d'aigua. Aquest fet condiciona positivament la qualitat de l'olor, sabor i textura dels aliments.
  2. Perquè son saludables i nutritius: gràcies a les tècniques de producció ecològica, els aliments obtinguts solen tenir una alta concentració en vitamines, minerals i àcids grassos poliinsaturats.
  3. Perquè són segurs: els aliments ecològics compleixen estrictament totes les normes de seguretat alimentària vigents.
  4. Perquè respecten el medi ambient: la producció agrària ecològica preserva el medi ambient de diverses maneres. Contribueix, entre d'altres efectes, a mitigar el canvi climàtic, millorar l'eficiència energètica dels sistemes agraris, afavorir la biodiversitat i reduir l'acumulació de contaminants al medi.
  5. Perquè han estat produïts sense pesticides i adobs de síntesi química: s'evita així l'alliberament d'aquestes substàncies al medi i es contribueix de manera decisiva a l'absència de residus en els aliments de consum humà.
  6. Perquè no utilitzen organismes modificats genèticament: les normes de la producció agrària ecològica prohibeixen explícitament el cultiu i l'ús d'organismes modificats genèticament, ja sigui per a l'alimentació animal o per a la humana.
  7. Perquè en la seva obtenció s'ha respectat al màxim el benestar animal: les normes que regeixen la producció ramadera ecològica són molt estrictes en garantir que les tècniques de producció no agredeixin el benestar dels animals. Per aquest motiu, s'obliga a facilitar zones d'exercici a l'aire lliure, pastures per als herbívors i unes dimensions mínimes d'allotjament per cap de bestiar.
  8. Perquè no es permet tractar els animals amb antibiòtics preventius ni amb hormones per al control reproductiu: com que els ritmes i les condicions de producció són menys intensives, la incidència de les malalties disminueix. Tot i això, es poden utilitzar tractaments curatius amb antibiòtics de forma puntual. Els tractaments amb antibiòtics de forma preventiva, no estan autoritzats. També es prohibeix la utilització d'hormones de síntesi per al control de la reproducció dels animals.
  9. Perquè l'ús d'additius està molt restringit: durant el procés de transformació i elaboració de productes alimentaris ecològics només es poden fer servir un nombre molt reduït d'additius, que són els indispensables per assegurar que no s'altera la qualitat final del producte.
  10. Perquè estan controlats i regulats per organismes acreditats: els productes agroalimentaris ecològics són de qualitat certificada, ja que han de complir, a més de les normes generals, unes normes específiques per aquest tipus de productes.

Mas Galceran SCP · Copyright © 2011; contacte@masgalceran.cat; 650 512 802 (Eduard); 659 894 876 (Sergi)